0546 490650 info@jadewonen.nl
Voor wie

Jade is een particulier initiatief en is volledig onafhankelijk van grote reguliere instellingen. Wij zijn een organisatie die al vele jaren thuis is in het begeleiden van volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen of begeleiding nodig hebben bij het wonen en in het dagelijks leven.

Jade vindt het belangrijk dat je je goed voelt. De begeleiding zal je daar dan ook bij ondersteunen. Wanneer het mogelijk is zullen we je ook helpen om nieuwe doelen op te stellen en te behalen.

Jade is een particulier initiatief en is volledig onafhankelijk van grote reguliere instellingen.
Jade is een organisatie die al vele jaren thuis is in het begeleiden van volwassenen met psychische/psychosociale problematiek en/of een verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen of begeleiding nodig hebben bij het wonen en in het dagelijks leven.

Meer informatie:
Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw: -Inkomen, -leeftijd, -huishouden, -zorg

Uw kunt dit zelf bereken via onderstaande site

Het CAK

Tarieven
Jade hanteert de volgende tarieven:

-Zorg in Natura; WLZ, deze tarieven worden bepaald op basis van de CIZ indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

-Zorg in Natura; Maatwerkvoorziening/WMO vanaf 18 jaar. Deze tarieven worden bepaald door de gemeente en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

De wachttijden
Voor een actuele stand van de wachttijden en voor nadere informatie hierover verwijzen we u naar onze intake medewerkers u kunt deze bereiken door te mailen naar intake@jadewonen.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner

WLZ:
Onafhankelijke cliëntondersteuner voor cliënten met een WLZ indicatie
klik
Cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten met een WLZ indicatie
klik

WMO:
De verwijzing naar en onafhankelijke cliëntondersteuner voor cliënten met een WMO indicatie
klik of klik
De verwijzing naar een cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten met een WMO indicatie
klik of  klik

Cliënt tevredenheidsonderzoek

Eens in de drie jaar houden wij een cliënt tevredenheidsonderzoek. Dit word afgenomen in samenwerking met Customeyes.

Cliënt tevredenheidsonderzoek