0546 490650 info@jadewonen.nl

Over ons

Jade is een particulier initiatief en is volledig onafhankelijk van grote reguliere instellingen. Wij zijn een organisatie die al vele jaren thuis is in het begeleiden van volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen of begeleiding nodig hebben bij het wonen en in het dagelijks leven.

Jade onderscheidt zich niet alleen door de fraaie panden maar ook door de kleinschaligheid en het persoonlijke en gemoedelijke karakter. Ondanks de bijzondere fraaie uitstraling is Jade voor iedereen toegankelijk.

De cliënten van Jade hebben een indicatie die afgegeven is binnen de gemeente Almelo. Voor beschermd wonen is een Cimot-indicatie of WLZ-GGZ/VG indicatie voor verblijf nodig. Daarnaast is het mogelijk om ambulante zorg en/of dagbesteding te ontvangen via een maatwerkvoorziening.

Jade biedt een hoog kwaliteitsniveau in de begeleiding volgens de norm NEN-EN15224

Missie

Jade wil in haar voorzieningen op vraaggerichte wijze beschermd wonen en/of ambulante woonbegeleiding bieden aan volwassenen met een langdurige psychiatrie of psychosociale problematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Aan cliënten wordt individueel maatwerk geboden, gericht op kwaliteit van leven, maar in een sfeer van veiligheid en gemoedelijkheid. Het volgende motto vat deze missie kernachtig samen: Jade, prettig wonen met de zorg en begeleiding die u wenst.

Visie

 

Het is aan de cliënt zelf om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven; wanneer de cliënt bescherming, begeleiding of zorg vraagt is het uitgangspunt dat de hulpverlening hierop aansluit. Steeds moet de vraag gesteld worden: wat wil de cliënt graag en wat kan hij of zij zelf.
Vraaggerichte begeleiding en zorg berust op de gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener.  Samen worden doelstellingen bepaald, zodat de begeleider optimaal kan aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.

Jade streeft in haar beleid naar een optimale transparantie en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Essentieel in de zorg- en dienstverlening is het uitgangspunt van de kleinschaligheid.
Wonen in een van de woonvoorzieningen van Jade betekent:
1. Wonen in een prachtig gerenoveerd monumentaal pand;
2. Leven in een warme huiselijke omgeving met respect voor de behoefte aan privacy;
3. Professionele begeleiding en zorg, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften;
4. 24 uur per dag bereikbaarheid van de zorgverlener in een kleinschalige voorziening;
5. Gezonde en volwaardige maaltijden, gezamenlijk of zelfstandig bereid;
6. De cliënt kan zijn eigen wooneenheid zelf inrichten;
7. Exclusief karakter van de woonomgeving, met een klein aantal medebewoners.

Duurzaam ondernemen

Bij Jade Wonen voelen wij ons verantwoordelijk voor het leefbaar houden van onze omgeving. Uiteraard omdat wijzelf graag leven in een prettige woonomgeving. Maar ook voor de komende generaties.

Om deze reden hechten wij dan ook een groot belang aan het blijvend verduurzamen van onze organisatie. Dit doen wij onder andere door: verstandig om te gaan met afvalscheiding, omgaan met grondstoffen en zijn onze woningen geïsoleerd.

Kwaliteitsverslag 2022