Over ons

Wat kunnen wij bieden …

Jade is een particulier initiatief en is volledig onafhankelijk van grote reguliere instellingen.
Wij zijn een organisatie die al vele jaren thuis is in het begeleiden van volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen of begeleiding nodig hebben bij het wonen en in het dagelijks leven.
Jade onderscheidt zich niet alleen door de fraaie panden maar ook door de kleinschaligheid en het persoonlijke en gemoedelijke karakter. Ondanks de bijzondere fraaie uitstraling is Jade voor iedereen toegankelijk.

De cliënten van Jade hebben een indicatie die afgegeven is binnen de gemeente Almelo. Voor beschermd wonen op één van de vier locaties is een Cimot-indicatie of VG indicatie voor verblijf nodig. Daarnaast is het mogelijk om ambulante zorg te ontvangen via een maatwerkvoorziening.

Jade biedt een hoog kwaliteitsniveau in de begeleiding volgens de norm NEN-EN15224

Jade wil in haar voorzieningen op vraaggerichte wijze beschermd wonen en/of ambulante woonbegeleiding bieden aan volwassenen met een langdurige psychiatrie of psychosociale problematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Aan bewoners wordt individueel maatwerk geboden, gericht op kwaliteit van leven, maar in een sfeer van veiligheid en gemoedelijkheid. Het volgende motto vat deze missie kernachtig samen: Jade, prettig wonen met de zorg en begeleiding die u wenst.

Mensvisie: Een mens is een lichamelijke, geestelijke en sociale eenheid die niet kan worden opgedeeld. Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, voorgeschiedenis, leefwijze en levensbeschouwing, die gerespecteerd moet worden en waarmee in alle omstandigheden rekening gehouden moet worden. Ook wie door omstandigheden, ziekte of handicaps afhankelijk is geworden van professionele hulpverleners, wil de zeggenschap behouden over het eigen leven. De mensen wil zoveel mogelijk blijven wie hij is.

Visie op begeleiding en zorg: Het is aan de mens zelf om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven; wanneer een mens bescherming, begeleiding of zorg nodig heeft is het uitgangspunt dat de hulpverlening hierop aansluit. Steeds moet de vraag gesteld worden: wat wil de cliënt graag en wat kan hij of zij zelf. Vraaggerichte begeleiding en zorg berust op de gelijkwaardigheid van degene die de begeleiding of zorg vraagt en de hulpverlener. Samen met de cliënt worden de doelstellingen bepaald, zodat de begeleider optimaal kan aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.

Jade streeft in haar beleid naar een optimale transparantie en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Essentieel in de zorg- en dienstverlening is het uitgangspunt van de kleinschaligheid.
Wonen in een van de woonvoorzieningen van Jade betekent:
1. Wonen in een prachtig gerenoveerd monumentaal pand;
2. Leven in een warme huiselijke omgeving met respect voor de behoefte aan privacy;
3. Professionele begeleiding en zorg, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften;
4. 24 uur per dag bereikbaarheid van de zorgverlener in een kleinschalige voorziening;
5. Gezonde en volwaardige maaltijden, gezamenlijk of zelfstandig bereid;
6. De cliënt kan zijn eigen wooneenheid zelf inrichten;
7. Exclusief karakter van de woonomgeving, met een klein aantal medebewoners.

veel-gestelde-vragen

Kwaliteitsrapport

Onze locaties

Jade beschikt over vier locaties voor beschermd wonen aan de rand van het centrum van Almelo. In de grote villa aan de Ootmarsumsestraat 82 kunnen elf cliënten beschermd wonen. In 2005 is een villa aan de Esheksweg geschikt gemaakt voor beschermd wonen in drie appartementen. In 2010 zijn in het voormalige gemeentehuis Ambt Almelo, naast nr. 82, acht appartementen gerealiseerd. In 2011 heeft Jade daarnaast een vierde locatie geschikt gemaakt voor beschermd wonen voor vijf cliënten, in het pand "De Hoek".