Veel gestelde vragen

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.  U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u meer informatie over Cliëntondersteuning

U kunt uw aanmelden door het volgende aanmeldformulier in te  vullen

De wachttijd is afhankelijk van de locatie en de wensen van de cliënt. Dit kan variëren van enkele weken tot een jaar.

Hoeveel eigen bijdrage je moet betalen aan het CAK is afhankelijk van je inkomsten en je vermogen.
Op de site van het CAK kunt u dit uitrekenen. KLIK HIER

Ervaringsonderzoek 2019
Onlangs hebben we een ervaringsonderzoek uitgevoerd.

Respons: 75,0%

Algemene tevredenheid: 83,3%

Hoogste scores:
-Ik mag zelf keuzes maken: 97,4%
-Ik ben tevreden over de hulp van mijn begeleiders: 92,9%
-Mijn begeleiders houden zich aan de afspraken 92,5%

Laagste scores:
-Ik doe mee aan activiteiten in de buurt: 20,5%
-Ik ben tevreden over de sfeer bij Jade Wonen 67,5%
-Tevreden over hoe er met vragen/problemen wordt omgegaan 72,5%

Tevredenheid per hoofdonderwerp:
-Persoonlijke begeleiders: 79,3%
-Woonruimte: 87,8%
-Ondersteuningsplan: 90,5%
-Activiteitenaanbod: 87,2%


Binnen Jade word er een keer in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek word afgenomen door een extern en onafhankelijk bedrijf, Customeyes. Zij hebben een vragenlijst opgesteld die de bewoners zowel op papier als digitaal kunnen invullen en versturen.
Wij vinden het belangrijk om dit onderzoek af te nemen zodat de verbeterpunten naar boven komen. Ook kunnen we dan zien of de doelen die na aanleiding van het vorige onderzoek zijn opgesteld, werkelijk behaald zijn.

Wij proberen zo goed mogelijk aan je wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat je klachten hebt. Wij horen dat dan graag, zodat wij de klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek je klacht

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat is jammer, maar niet te voorkomen. Als je reden tot klagen hebt, bespreek dit dan eerst met degene die de oorzaak is van de klacht. Meestal is het probleem dan al snel opgelost. Kom je er samen niet uit, bespreek het probleem dan met de directie. Je kunt je tevens op elk moment tot het Klachtenportaal zorg wenden.

Klachtenfunctionaris

Via het Klachtenportaal zorg zal een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris je klacht behandelen. Dit gebeurt meestal schriftelijk via een klachtenformulier. Deze formulieren liggen bij de postvakjes van de bewoners. Daarop staan de contactgegevens van Klachtenportaal Zorg op vermeld.

Werkwijze

De klachtenfunctionaris zal je klacht in behandeling nemen en je eventueel uitnodigen voor een gesprek om je klacht nader toe te lichten. Tevens zullen één of meer medewerkers van Jade worden uitgenodigd om de klachtenfunctionaris nader te informeren. Het spreekt vanzelf dat Klachtenportaal zorg alleen serieuze klachten in behandeling kan nemen, die niet zijn op te lossen via een gesprek met de betrokkenen. De klachtenfunctionaris doet schriftelijk uitspraak. De werkwijze van Klachtenportaal zorg staat verder beschreven op hun website. Ook is extra informatiemateriaal verkrijgbaar.

Onze locaties

Jade beschikt over vier locaties voor beschermd wonen aan de rand van het centrum van Almelo. In de grote villa aan de Ootmarsumsestraat 82 kunnen elf cliënten beschermd wonen. In 2005 is een villa aan de Esheksweg geschikt gemaakt voor beschermd wonen in drie appartementen. In 2010 zijn in het voormalige gemeentehuis Ambt Almelo, naast nr. 82, acht appartementen gerealiseerd. In 2011 heeft Jade daarnaast een vierde locatie geschikt gemaakt voor beschermd wonen voor vijf cliënten, in het pand "De Hoek".