0546 490650 info@jadewonen.nl

Veel gestelde vragen

Wanneer heb ik recht op een cliëntondersteuner?

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u meer informatie over Cliëntondersteuning

Hoe kan ik mij aanmelden bij Jade wonen?

U kunt uw aanmelden door het volgende aanmeldformulier in te  vullen

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

Hoeveel eigen bijdrage je moet betalen aan het CAK is afhankelijk van je inkomsten en je vermogen.
Op de site van het CAK kunt u dit uitrekenen. KLIK HIER

Hoe is de klanttevredenheid bij Jade wonen?

Binnen Jade word er één keer in de drie jaar een groot klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek word afgenomen door een extern en onafhankelijk bedrijf, Customeyes. Zij hebben een vragenlijst opgesteld die de bewoners zowel op papier als digitaal kunnen invullen en versturen. Tussendoor wordt er een klein klanttevredenheidsonderzoek afgenomen.
Wij vinden het belangrijk om dit onderzoek af te nemen zodat de verbeterpunten naar voren komen. Ook kunnen we dan zien of de doelen die naar aanleiding van het vorige onderzoek zijn opgesteld, werkelijk behaald zijn.

Hoe werkt de klachtenprocedure van Jade wonen?

Wij proberen zo goed mogelijk aan je wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat je klachten hebt. Wij horen dat dan graag, zodat wij de klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek je klacht

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat is jammer, maar niet te voorkomen. Als je reden tot klagen hebt, bespreek dit dan eerst met degene die de oorzaak is van de klacht. Meestal is het probleem dan al snel opgelost. Kom je er samen niet uit, bespreek het probleem dan met de directie. Je kunt je tevens op elk moment tot het Klachtenportaal zorg wenden.

Klachtenfunctionaris

Via het Klachtenportaal zorg zal een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris je klacht behandelen. Dit gebeurt meestal schriftelijk via een klachtenformulier. Deze formulieren liggen bij de postvakjes van de bewoners. Daarop staan de contactgegevens van Klachtenportaal Zorg op vermeld.

Werkwijze

De klachtenfunctionaris zal je klacht in behandeling nemen en je eventueel uitnodigen voor een gesprek om je klacht nader toe te lichten. Tevens zullen één of meer medewerkers van Jade worden uitgenodigd om de klachtenfunctionaris nader te informeren. Het spreekt vanzelf dat Klachtenportaal zorg alleen serieuze klachten in behandeling kan nemen, die niet zijn op te lossen via een gesprek met de betrokkenen. De klachtenfunctionaris doet schriftelijk uitspraak. De werkwijze van Klachtenportaal zorg staat verder beschreven op hun website. Ook is extra informatiemateriaal verkrijgbaar.