0546 490650 info@jadewonen.nl

Privacy beleid

Jade Wonen is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze bewoners verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Jade Wonen verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Jade Wonen maakt gebruik van camera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes geplaatst met als doel de veiligheid van bewoners en medewerkers te borgen. Jade Wonen kijkt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.

Als u vermoedt dat Jade Wonen uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywetgeving, neem dan eerst zelf contact op met Jade Wonen (dit dient schriftelijk te worden gedaan). Komt u er op deze manier niet uit dan verwijzen wij u naar: Autoriteit Persoonsgegevens om een privacyklacht te melden.

Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens raadplegen.

Naam organisatie: Jade Wonen B.V.

Telefoon: 0546-871713/490650

Email-adres: info@jadewonen.nl

 

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 11-11-2021

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.