Privacy statement

Jade Wonen

(d.d. 16-07-2018)

 

Doeleinden verwerking

Jade Wonen verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

 

Wettelijke grondslag verwerking

Jade Wonen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

[Aankruisen wettelijke grondslag waarop jij de verwerking van de persoonsgegevens baseert. Haal de rest weg.]

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Jade Wonen. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Jade Wonen verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het aanmeldformulier  niet gebruikt worden.

 

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Jade Wonen heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers) uit de volgende bron(nen) verkregen: aanmeldformulier.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

 

Ontvangers persoonsgegevens

Jade Wonen verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij.

 

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Jade Wonen worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Jade Wonen uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore. In deze landen zijn data centers van Google gevestigd waar uw IP-adres wordt verwerkt bij het bezoeken van de website van Jade Wonen.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen: [kruis aan wat relevant is, haal de rest weg.]

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Jade Wonen getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Jade Wonen. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Jade Wonen worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

 

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Jade Wonen te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Jade Wonen verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Jade Wonen doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Jade Wonen B.V.

Ootmarsumsestraat 82

7602 JM Almelo

info@jadewonen.nl

0031 (0)546 87 17 13

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u online indienen door deze schriftelijk of per e-mail te verzenden naar bovengenoemde contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jade Wonen, neem dan contact op met Jade Wonen via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Onze locaties

Jade beschikt over vier locaties voor beschermd wonen aan de rand van het centrum van Almelo. In de grote villa aan de Ootmarsumsestraat 82 kunnen elf cliënten beschermd wonen. In 2005 is een villa aan de Esheksweg geschikt gemaakt voor beschermd wonen in drie appartementen. In 2010 zijn in het voormalige gemeentehuis Ambt Almelo, naast nr. 82, acht appartementen gerealiseerd. In 2011 heeft Jade daarnaast een vierde locatie geschikt gemaakt voor beschermd wonen voor vijf cliënten, in het pand "De Hoek".